Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále.  Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založen na skále.  Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku.  Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, a ten spadl a jeho pád byl hrozný.“
Matouš 7:24-27 (B21)

Skála a písek Skála vypovídá o pevné, silné, stálé, nepohnutelné, neotřesitelné a stabilní stavbě. Písek mluví o něčem dočasném, nejistém, slabém, nestabilním a kluzkém. Pán na tomto místě zvěčňuje své Slovo jako jediný trvalý, stabilní a ověřený základ. Je na čase, abychom znovu pohlédli na Boží slovo pokorně, zblízka a do hloubky, abychom v něm nalezli stabilitu, pevnost a stálost. Buďte silní.