Ježíš poznal, že se ho chtěli zeptat, a tak jim řekl: „Dohadujete se o tom, že jsem řekl: ‚Za okamžik mě už neuvidíte a za další okamžik mě spatříte‘? Amen, amen, říkám vám, že budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete se trápit, ale vaše úzkost se obrátí v radost. Když žena rodí, zakouší úzkost, protože přišla její chvilka. Poté, co porodí děťátko, ale na trápení zapomene pro radost, že se na svět narodil člověk. I vy teď zakoušíte úzkost, ale až se znovu uvidíme, vaše srdce bude jásat radostí a tu radost vám nikdo nevezme.
Jan 16:19-22 (B21)

Pán věděl, do jaké krize víry budou Jeho učedníci za krátko uvrženi, a snažil se je na to co nejlépe připravit. Na základě toho, co nyní již víme, když se ohlédneme zpět, je jasně vidět, že učedníci naprosto nepochopili, na co je připravuje. Myslím, že daleko efektivnější v tomto případě byly Jeho modlitby za ně. Z ničeho nic jejich naděje zmizela. Ten, kterému důvěřovali, byl nepředstavitelně zostuzen a krutě ukřižován. Ten, kdo činil zázraky, byl náhle bezmocný. Ten, kdo uklidnil rozbouřené moře, byl vydán krutostem pohanů. Jejich víra byla drsně zkoušená.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha