„Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovy milosti.“
Lukáš 4:18-19 (B21)

Stejně jako v životě a službě našeho Pána Ježíše Krista, tak i v životě a službě každého Božího dítěte je to tak, že když Duch svatý zaujme své místo a přebývá ve věřícím, pomazává ho ke službě. Jasně nám je tu ukázán smysl pomazání. Pomazání není hračka, ale nástroj. A je velmi důležité to pomazání objevit, zjistit jeho účel a pouze k tomuto účelu ho používat. Pomazání je něco posvátného, co nám bylo svěřeno do správy, a co vyžaduje, abychom k němu přistupovali ve svatosti a s věrností.