Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.
Matouš 6:6-8 (B21)

Z těchto veršů a z toho, co nám Pán říká, vidíme jasně, že Pán skutečně touží, vidět nás dostávat odpovědi na naše modlitby. Vejdi do svého pokojíku. Kdykoli chceš sdílet něco osobního, intimního nebo vážného, nevykřikuješ to přeci veřejně. Měli bychom modlitbu považovat za něco velmi důležitého. Také musíme mít hluboko v srdci jasné poznání o tom, že Bůh je náš Otec. Mnoho lidí říká, že Bůh přeci ví, co potřebují, tak na co by se modlili. Jenže Pán Ježíš neřekl, nakolik Bůh ví, co potřebujete, nemusíte se modlit. Ne, on řekl „proste“.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.