Ale Bůh, který je bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou si nás zamiloval, obživil spolu s Kristem i nás, mrtvé v proviněních (-jste spaseni milostí!), a spolu s ním vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši,
aby v budoucích dobách ukázal nesmírné bohatství své milosti skrze svou laskavost k nám v Kristu Ježíši. 
Efezským 2:4-7 (NBK)

Výše zmíněný verš je pokračováním apoštolovy modlitby za věřící, ve které žádá, aby jim byl dán duch moudrosti a zjevení. V této hodině je to velmi důležité, protože pro věřící začíná být příliš snadné se nechat duchovně zaslepit a zapomenout na své vzácné postavení - naše posazení s Kristem na nebeských místech autority, moci a panování. My nejsme jenom nějaká ubohá menšina, která se snaží na zemi přežít. My jsme posazeni na nebeských místech s mocným Kristem.