Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal a nyní vám říkám s pláčem, chodí jako nepřátelé Kristova kříže. Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Ti myslí na pozemské věci. Naše občanství je ovšem v nebesích, odkud také očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista. Ten promění tělo naší poníženosti, aby bylo podobné tělu jeho slávy, podle té moci, kterou je také schopen podmanit si všechno.
Filipským 3:18-21(NBK)

Nová smlouva se od Staré zásadně liší, protože v té Nové Beránek přišel z nebe, Velekněz je Pán z nebe, Nejsvětější svatyně i Stánek jsou v nebi. Vzor, jak se modlit v Nové smlouvě, je OTČE NÁŠ, KTERÝ JSI NA NEBESÍCH. Smluvními partnery v Nové smlouvě pak nejsou Židé, ale všichni ti, kteří přijali Ježíšovu výkupnou oběť, narodili se znovu ne z vůle těla ani z vůle muže, ale z vůle Boží. A proto se stali občany nebe a Božího Království.