Když pak přišel den Letnic, byli všichni jednomyslně spolu. A náhle nastal zvuk z nebe, jako valícího se prudkého větru, a naplnil celý dům, kde seděli. Tehdy se jim ukázaly jakoby rozdělené jazyky ohně a posadily se na každém z nich. A všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
Skutky 2:1-4 (NBK)

Tato velká událost zahájila éru letnic, která neskončila před 2000 lety, ale stále trvá a my v ní žijeme. Tehdy byli všichni jednomyslně spolu, byli na jednom místě a měli společnou touhu, aby Duch svatý sestoupil z nebe. Byli jednotní v doktríně, cíli i účelu. Poté byli všichni naplněni Duchem svatým a všichni, kteří byli naplněni, začali mluvit novými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Buď naplněn Duchem svatým a promlouvej také.