Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.
Jan 3:3,5 (B21)

Vidět a vstoupit jsou ta zásadní slova. Abychom pochopili Boží království nebo do něj měli přístup, musíme se znovu narodit, tzn. narodit se z vody a z ducha. Momentálně jsme v čase, kde dokonce i věřící ztratili z očí Boží království a přišli o přístup do něj. Království Boží je Boží vláda, sféra Jeho panování, Jeho území a lid, kterému Bůh vládne. Bůh není prezident. Bůh je král. Není volen a není možné Jej hlasováním zbavit funkce. Je to svrchovaný Bůh. Narodit se znovu znamená vstoupit pod královskou vládu a panování Krista. Kdo vládne Tobě? Váš v Kristu.