Hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův den, pošlu k vám proroka
Eliáše, aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych až přijdu,
neranil zemi prokletím.

Malachiáš 3:23-24 (B21)
Eliáš byl pozoruhodný a zapálený prorok. Jeho služba pomohla obrátit zbloudilý a v názorech rozdělený národ zpět k Bohu. Toto Malachiášovo proroctví o generaci, která bude žít na zemi před hrozným a velikým dnem Hospodinovým, poukazovalo k naší době a odhalovalo současný virus, který se šíří po celém světě, což je rozklad a eroze mezilidských vztahů. Mnoho křesťanů dnes toleruje oslabení, porušení a zhroucení posvátných svazků, které máme v Kristu. Každý totiž následuje své sobecké sny. Potřebujeme silné, neúplatné a nezaujaté prorocké hlasy, které pomohou překlenout příkopy a budou motivovat tělo Kristovo k zachovávání jednoty Ducha ve svazku pokoje.

Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha