Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje - tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí. Kdo si myslí, že je prorok nebo duchovní, měl by poznat, že to, co vám píšu, je Pánovo přikázání. Kdo to neuznává, nebude uznán. Nuže, bratři moji, horlete po proroctví a nebraňte mluvit v jazycích. Ve všem ať panuje slušnost a pořádek.
1. Korintským 14:33, 34-40 (B21)

Každému požehnání předchází příprava. Bůh nikdy nepožehná neřádu a zmatku. Hřích rozladí, rozhází a rozbije. Každému zničení vždycky nejdřív předchází konec řádu. Když se duše odchýlí od Božího řádu, skončí v údolí zkázy. Pavel zde stanovuje pravidla, řád pro duchovního člověka. Mojžíš ve staré smlouvě nastavil řád a pravidla uctívání a služby Bohu pro člověka tělesného. Kristus přišel a učil, že nyní přichází čas, kdy praví uctívači musí uctívat Otce v duchu a v pravdě.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.