Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili. Hřích byl ovšem na světě už před Zákonem, ale když není Zákon, hřích se nepočítá. Od Adama až po Mojžíše tedy vládla smrt, a to i nad těmi, kdo nezhřešili stejným proviněním jako Adam. Adam byl předobrazem Toho, který měl teprve přijít.
Římanům 5:12-14 (B21)

Pekelná propast plná hniloby a rozkladu se otevřela a rozšířila, smrt kralovala. Vzkříšení Ježíše z mrtvých otevřelo dveře do života. Smrt zemřela v Ježíši a poprvé od pádu Adama byl Satan ponížen. Klíče od pekla byly Satanovi vyrvány z ruky a on byl poražen. Váš v Něm,