A jelikož děti mají účast na těle a krvi, i on se jich podobně stal účastným, aby skrze smrt zničil toho, kdo měl moc smrti, to jest ďábla, a osvobodil ty, kdo byli po celý život drženi v otroctví strachem ze smrti.
Židům  2:14-15 (NBK)

Jsme s ním tedy skrze křest pohřbeni do smrti, abychom tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, i my mohli začít chodit v novosti života. Jestliže jsme s ním tedy srostlí zpodobením jeho smrti, budeme jistě takoví i ohledně vzkříšení.
Římanům 6:4-5 (NBK)

Náš Pán Ježíš se ztotožnil s naším lidstvím a tím nás vykoupil z moci nepřítele. Stejně tak i my se musíme plně ztotožnit s ním v jeho smrti tím, že jsme mrtví hříchu, sobě a světu. Když toto činíme, zjevujeme slávu jeho vzkříšeného života. On je živý a my jsme živí v něm. Amen.