Když mě budete o něco prosit v mém jménu, já to udělám.“ „Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám. Ještě kratičko a svět mě neuvidí, ale vy mě uvidíte. Protože já žiji, budete žít i vy. V ten den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně a já ve vás.
Jan 14:14-­20 (B21)

Rok 2015 teprve začíná a nikdo z nás zcela neví, co přinese. Všude ve světě vidíme znamení vanutí studeného větru, terorismu, hospodářského chaosu a společenského neklidu. Ale ty a já můžeme mít pevnou naději a útěchu v Ježíšových slovech. Protože On žije, i my budeme žít. Buďte smělí.