Kvůli provinění jediného člověka vládla skrze toho jednoho smrt. Čím spíše tedy ti, kdo přijímají hojnou milost a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jediného, Ježíše Krista! Ano, skrze jediné provinění přišlo na všechny lidi odsouzení. Stejně tak ovšem skrze jediný spravedlivý čin přišlo na všechny lidi ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také poslušností jednoho mnozí stanou spravedlivými.
Římanům 5:17-19 (B21)

Všimněte si slov „jeden, všichni, mnozí“. Vidíme tady, jaký může mít vliv čin jedince na mnohé ostatní. V Kristu jsme nazváni dětmi poslušnosti, v Adamovi jsme byli nazváni dětmi neposlušnosti, ve kterých aktivně působí duch neposlušnosti, které jsou tudíž dětmi hněvu. Kristus zemřel proto, aby nás vyrval ze spárů Ducha neposlušnosti, a aby nás pokřtil Duchem poslušnosti. Abychom bez ustání a neúnavně usilovali o to, abychom byli zakořeněni v pravém poddání se Boží vůli.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha