Sneste všechny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě co jíst. Jen mě v tom vyzkoušejte, praví Hospodin zástupů, zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevyliji na vás požehnání, že ho ani nepoberete. Zastavím kvůli vám škůdce, aby vám neničil úrodu země, a také réva na vinici vám nezajde, praví Hospodin zástupů. Všechny národy řeknou: „Blaze vám!“ a vaše země bude nádherná, praví Hospodin zástupů.
Malachiáš 3:10-12 (B21)

Bůh mluví jazykem požehnání, nárůstu, přídavků a násobků. Pokrok, úspěch a vítězství jsou Božím snem a touhou pro každého, kdo je v Kristu. Mnozí pochybují a mají otazníky nad tím, zda slibované požehnání z desátků skutečně funguje. Já tomu věřím a poznal jsem, že více než funguje. Protože to, že Bůh zastaví kvůli někomu škůdce, neznamená jen zacpání děr v jeho kapsách, ale i uzavření otvorů v jeho duši a zastavení úbytku způsobeného morálními nedostatky.