„Pane,“ řekl mu Filip, „stačí, když nám ukážeš Otce.“ „Filipe,“ odvětil Ježíš, „tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě? Kdo viděl mě, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce‘?  Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně, už jen kvůli těm skutkům věřte. Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám já. A bude dělat ještě větší skutky, neboť odcházím k Otci.

Jan 14:8-12 (B21)

Kdo viděl Mě, viděl i Otce. Primární poslání Pána Ježíše nebylo až tak spasit svět, ale ukázat Otce. Od pádu Adama do dnešního dne mají lidé všude a ve všech náboženstvích zdeformovaný obraz o Bohu. Satan, nepřítel a protivník, podal lidstvu svůj vlastní popis Boha a Jeho vlastností. Lidstvo obviňuje Boha ze všeho zla, které se na zemi děje. Lidé tvrdí, že na ně Bůh seslal zlo, tak ho musí vydržet, aby se Bohu zalíbili. Ježíš Kristus, když chodil po zemi, byl dokonalým obrazem živého Boha. V Něm Bůh mluvil k lidstvu. Tudíž Bůh je uzdravitel, Bůh je dobrý, On je světlo a v Něm není vůbec žádná tma.

Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha