Démoni vyšli z toho člověka a vešli do prasat. Stádo se pak vrhlo ze srázu do jezera a utonulo. Když pasáci uviděli, co se stalo, utekli a cestou to vyprávěli ve městě i na venkově. Lidé se šli podívat, co se stalo. Když přišli k Ježíši a našli toho muže, z něhož vyšli démoni, jak sedí u Ježíšových nohou oblečen a při zdravém rozumu, dostali strach. Očití svědkové jim pak vyprávěli, jak byl ten, který býval posedlý démony, zachráněn.
Lukáš 8:33 – 36 (B21)

Satan a démoničtí duchové měli vždy velkou touhu ovládat lidskou mysl. V dnešní době existujemnoho technik kontroly mysli, které padlí andělé zavedli a používají po celém světě. Hypnóza,satanismus a různé druhy okultních praktik usilují o ovládnutí mysli. Opravdové uzdravení mysli odvšech démonických vlivů je pro nás dnes nezbytné. Díky Bohu, že nám v Kristu náš nebeský Otecplné uzdravení mysli zaopatřil. Váš v Kristu,