Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně.  Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic.  Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou posbírány, hozeny na oheň a shoří. Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to. Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj Otec a budete moji učedníci.

Jan 15:4-8 (B21)

On je vinná réva a my jsme ratolesti. Člověk by řekl, že pokud tomu tak je, tak bychom měli nést ovoce automaticky. Ale ono to tak není. Z naší strany je nezbytně nutné, abychom si vědomě vážili té posvátné soudržnosti s naším Spasitelem, toužili po ní a vyhledávali ji. Manželské páry mohou bydlet pod jednou střechou, být legálně manželi, přesto spolu nežít. Aby rostlo ovoce, musí existovat živé spojení, společenství a společný život.