Samuel se pak Jišaje zeptal: „To už jsou všichni tvoji chlapci?“ „Ještě zbývá nejmladší,“ odpověděl Jišaj. „Pase někde ovce.“ „Pošli pro něj a přiveď ho!“ řekl mu Samuel. „Nebudeme pokračovat, dokud sem nepřijde.“ A tak pro něj poslal a přivedl ho. Byl to zrzek s krásnýma očima a pěkně urostlý. „To je on,“ řekl Hospodin. „Vstaň a pomaž ho.“ Samuel tedy vzal roh s olejem a uprostřed jeho bratrů ho pomazal. Od toho dne se Davida zmocnil Duch Hospodinův. Samuel pak vstal a odešel do Rámy.
1. Samuelova 16:11-13 (B21)

Pomazání je tajemstvím křesťanského života a služby. Snažit se zvládnout to bez něj znamená skončit naprostým neúspěchem a s velkou frustrací. Pomazání je jako ostří, jako brousek, jako sekyra. Bůh skrze pomazání posvěcuje, odděluje, činí svatým a zmocňuje všechno a všechny, které povolává a určuje pro jakoukoli svatou službu. Tajemstvím není talent, ale pomazání Ducha Svatého.