A když šli, stalo se, že vešel do jedné vesnice a jistá žena jménem Marta ho přijala do svého domu. Ta měla sestru jménem Marie, která si sedla u Ježíšových nohou a poslouchala jeho slova. Ale Marta byla zaneprázdněna množstvím služby. Ta přistoupila a řekla: "Pane, tebe nezajímá, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Proto jí řekni, ať mi pomůže." Ježíš jí tedy odpověděl: "Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. Jen jedno je však potřeba. A Marie si vybrala dobrou část, která jí nebude odňata." 
Lukáš 10:38-42 (NBK)

V dnešní době je velmi snadné nechat se rozptylovat. Mnoho věcí upoutává naši pozornost, bere nám sílu, čas či peníze a odpoutává naše myšlenky. Proto je nezbytné si uvědomit, že se nemůžeme věnovat vždy všemu a všem. Potřebujeme si ujasnit priority a dát první věci na první místo. Uprostřed vzrůstajícího tlaku a zmenšujících se zdrojů nesmíme padnout do pasti přeceňování lidských zdrojů. Je to velmi nebezpečné modlářství dnešní doby, kdy lidé uctívají vlastní zaměstnání a zdroj finančního příjmu. V období nedostatku ďábel rozmnožuje modlářství. Nikdy nedávej přednost lidskému vztahu před osobním vztahem s Bohem. Vyber si moudře, vyber si tak jako Marie. Připisuj větší hodnotu duchovnímu hladu nežli tělesnému pohodlí a važ si Boží přítomnosti.
Jsi velice milován.