Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch!
1. Korintským 3:16

Ať ve vás dnes znovu a hluboce zakoření zjevení o tom, že Boží Duch ve vás přebývá. Ať On sám dnes obživí a posilní to, co On sám ve vás koná.
Pastor Festus Nsoha