„Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.
Matouš 6:19-21 (B21)

Každá generace vyznává jiné hodnoty a jiné věci považuje za vzácné poklady, každé pokolení má svůj způsob zajištění toho, čeho si nejvíc cení. Stejné to je v každé fázi lidského vývoje – mění se naše hodnoty a cenné poklady. Například pro malé dítě může být panenka nebo jiná hračka největším pokladem jeho srdce. Pokud dokážeš rozpoznat, čeho si člověk cení, poznáš, kde leží jeho srdce. Pokud chceme poznat a potěšit Boží srdce, musíme vědět, čeho si cení nejvíc On. Kde je tvoje srdce? A kde je Boží srdce?
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha