Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži!  Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.
Filipským 2:5-11 (B21)

Toto je cesta k povýšení od Boha. Sledujte jaký je kontrast mezi tím, jak se Kristus ponížil, a tím, jak se Lucifer povyšoval (Izajáš 14:12-15). Kristus se ponížil a Bůh jej vyvýšil. Lucifer se povyšoval v pýše a byl stržen dolů do pekla. Je načase, abychom znovu přehodnotili pokoru a povýšení. Pojďme se pokořit jako malé děti před Bohem, aby nás On mohl povýšit v příhodný čas.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha