Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu.
Lukáš 4:18 (B21)

Slyšet dobrou zprávu o Kristově výkupné oběti za naše hříchy, uvěřit jí a narodit se znovu, je nádherný zážitek. Mnoho lidí se ale u něj zastaví, aniž by si uvědomili, že se jedná pouze o začátek cesty, nikoli její konec. Dalším krokem na ní je uzdravení zlomeného srdce. Naše mysli a srdce v průběhu života v hříchu zažívají drtivé zkušenosti a ty mohou být obrovskou překážkou prosperujícího a zdravého duchovního růstu.