A ještě něco. Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla! Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a opilství, ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárech a závisti. Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista.
Římanům 13:11-14 (B21)

Svět vstupuje do kritického období plného velké nejistoty, nenechme se omámit falešnými utopickými sliby o míru a pokoji. Pro Boží děti nastal čas se svléknout ze špíny a podvodných marností tohoto věku. Lidé, kteří se ztratí ve světských marnostech, se jimi nechají zaslepit a nebudou připraveni na Den příchodu Krista. Mysleme na to, co je Kristovo, mějme Jeho zájmy, sdílejme Jeho záměry, mějme na mysli Kříž a následujme Krista.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.