Sneste všechny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě co jíst. Jen mě v tom vyzkoušejte, praví Hospodin zástupů, zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevyliji na vás požehnání, že ho ani nepoberete. Zastavím kvůli vám škůdce, aby vám neničil úrodu země, a také réva na vinici vám nezajde, praví Hospodin zástupů. Všechny národy řeknou: „Blaze vám!“ a vaše země bude nádherná, praví Hospodin zástupů.
Malachiáš 3:10-12 (B21)

Bůh slibuje otevřené nebe tomu, kdo přináší desátky. Skrz naskrz Biblí Bůh slibuje otevřené nebe těm, kteří budou věrně následovat a budou poslušní Jeho slovu. Otevřené nebe znamená odpovědi na modlitby, hojný déšť požehnání. Znamená bohatý, hluboký a vzkvétající důvěrný vztah s Bohem. Tomu, kdo je věrně poslušný, Bůh slibuje manifestaci své přítomnosti a moci. Zatímco svět prožívá zavřené nebe, chaos a úzkosti, my jako Boží lid můžeme žít pod otevřeným nebem Božího zaopatření a bezpečí, tak jako žili Izraelci, když na Egypt dopadal přísný Boží soud. Udržujte nebesa nad svou hlavou otevřená.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.