Jak by nám Ten, který neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal ho za nás za všechny, nedaroval s ním také všechny věci?
Římanům 8:32 (NBK)

Dvakrát Pán rozmnožil chléb a nakrmil z něj zástupy lidí. Když později v jednom svém vyučování použil jako příměr kvas, učedníci tomu neporozuměli a domnívali se, že jim připomíná, že zapomněli koupit chléb. Ježíš jim na to řekl: „Po těch zázracích s chlebem, které jste viděli, byste se teď už neměli starat o to, kolik chleba máte či nemáte.“ Ponaučení, které nám Pán předkládá je toto: Pokud jsem zaplatil tak velké výkupné za tvé vykoupení, bude snad pro mě zajištění tvých základních potřeb příliš náročné nebo nepřiměřeně drahé? On je věrný.