Ježíš pokračoval: „Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který mi náleží.‘ A tak jim rozdělil své jmění. Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým životem. Když všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal trpět nouzi. Později se uchytil u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást prasata.
Lukáš 15:11-15 (B21)

Nejvýraznějšími slovy tohoto příběhu jsou „ztracený a promrhaný“. Marnotratný syn nepromrhal pouze materiální statky, on promrhal duchovní bohatství. V příběhu je ztracená ovce, ztracená mince a ztracený syn. Ztracení synové a dcery mrhají pomazáním. Skrze hříšné požitky a světskost z věřících uchází Boží moc. To je hlavní satanův cíl. Samson promrhal pomazání na svém životě a těžce za to zaplatil. Kdyby Ti Bůh otevřel oči, abys viděl, jak tě peklo denně drancuje, hořce bys plakal. Je čas se navrátit a učit se udržet si nejvzácnější majetek – pomazání.