Vždyť on je náš pokoj; on, který učinil z obojího jedno a zbořil zeď rozdělení. Svým tělem zrušil nepřátelství, totiž Zákon přikázání spočívající v ustanoveních, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Tak způsobil pokoj  a v jednom těle to obojí usmířil s Bohem skrze kříž, kterým to nepřátelství zahladil. A když přišel, vyhlásil pokoj vám, dalekým i blízkým.
Efezským 2:14-17 (NBK)

Rozdělující hradba nepřátelství. Před tím, než budeme moci dosáhnout pokoj s Bohem nebo s lidmi, musí být zbořena Berlínská zeď, hradba kolem Jericha. Hradba podezíravosti, zlých řečí, pýchy, rasismu, pokřiveného poznání, nepravdivých úsudků a falše. Aby mohl hříšník přijít ke Kristu, poselství evangelia musí nejprve odstranit z jeho mysli závoj, zamlžení, oblak vytvořený porušeným obrazem Boha, který vykreslil satan a falešní Boží vyslanci. Shalom