Nechci pak, bratři, abyste nevěděli o těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději.
Věříme-li totiž, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, právě tak věřme, že i ty, kdo zesnuli v Ježíši, Bůh přivede s ním. 
1. Tesalonickým 4:13-14 (NBK)

Věřící, Boží dítě, má naději sahající až za hrob. Spravedlivý má naději i ve smrti. Ano, můžeme, ba bychom měli, projevit zbožný zármutek, ten ať je však prodchnut jistotou a vědomím, že ti, kteří usnuli v Ježíši, se vrátí s Ježíšem do oblak, když zazní zvuk polnice. My, kteří budeme živí a zůstaneme zde, se s nimi setkáme znovu v oblacích a tak budeme navždy s Pánem. 1. Tesalonickým 5:18 říká: “Proto se navzájem povzbuzujte těmito slovy.”