On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily!
1. Petrova 2:24 (B21)

V centru vykoupení, které nám získal Kristus, je slovo „výměna“. Máme vyměnit naše hříchem zničené životy za Jeho svatý život. Vyměnit vyschlé studny za prameny živých vod. Bůh od lidí žádá jediné. A to, aby uznali svůj naprostý krach a pokorně a ochotně ho vyměnili za hojné zaopatření Boží milostí. Vyměňte svou realitu za Jeho realitu v Kristu.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.