Kdo jste Boží mocí střeženi skrze víru ke spasení připravenému, aby bylo zjeveno v posledním čase. V tom se radujete, i když jste nyní, je-li to potřebné, maličko zarmouceni různými zkouškami, aby se pravost vaší víry (mnohem dražší než zlato, které pomíjí, ačkoli se zkouší ohněm) ukázala k vaší chvále, cti a slávě při zjevení Ježíše Krista.
1. Petrova 1:5-7 (NBK)

Skrze VÍRU nás udržuje, chrání a zachovává Boží moc. Víra je také jedinou možností, jak se na Boží moc napojit. Investujte do víry, protože je momentálně nejvzácnější komoditou na Zemi. Cena zlata se od minulého roku zdvojnásobila, protože investoři ho kupují pro jeho stabilitu ve velice nestálém a chaotickém ekonomickém prostředí. Radím vám, abyste si koupili víru a už ji neprodávali. Víra je vzácnější než zlato nebo jakýkoli drahý kov. V dnešní rozbouřené době je to velice bezpečná investice. A vám, kteří již víru máte, radím, abyste ji ani pod tlakem neprodávali. Pán přichází, tak svoji víru nezahazujte. Pokud se budete pevně držet víry v Ježíše, vaše odměna a výnosy budou nepředstavitelné.
Váš v Kristu Pastor Festus Nsoha