Kvůli tomu, co jsem vám řekl, naplnil vaše srdce zármutek. Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale odejdu, pošlu ho k vám.
Jan 16:6-7 (B21)

Slova Pána Ježíše ztrápené učedníky musela hodně zaskočit, když jim začal vysvětlovat, že pro ně bude výhodnější, když On odejde, protože Utěšitel, který přijde v Jeho jménu, bude daleko schopnější naplnit jejich potřeby než On sám. To muselo být šokující! Po tři roky jim byl vším, jejich potřeby naplňoval On, pro ně byl nenahraditelný. My se dnes buď naučíme čerpat přímo ze zdroje Boží útěchy, nebo budeme strádat. Utěšitel je tady. Než abychom běhali k suchým studním, pojďme mluvit s Ním. Žádejme ho, ať vyleje balzám na naše vnitřní zranění.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha