Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu! Dobrořeč, duše má, Hospodinu a nikdy nezapomeň na jeho odměnu! On ti všechny tvé viny odpouští,on tě uzdravuje ze všech nemocí. On tě vykupuje od smrti v propasti, on tě korunuje láskou a něžností. On štědře naplňuje tvé žádosti, mládí ti obnovuje jako orlovi! Hospodin spravedlnost zjednává, všem utlačeným k právu pomáhá.
Žalm 103: 1-6 (B21)

On všechno odpouští, On všechny uzdravuje. On zachraňuje před zkázou. Pro svaté v Kristu Bůh vykonává právo a soud, když je nepřítel napadne nemocí, protože jsou legálně uzdraveni Ježíšovými ranami. Proto vám říkám, pohlédněte na Kristův kříž a buďte uzdraveni.