V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě
a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Přišel kvůli svědectví, svědčit o tom Světle, aby všichni uvěřili skrze něj. On nebyl to Světlo, ale přišel, aby o Světle vydal svědectví. Tento byl to pravé Světlo osvěcující každého člověka přicházejícího na svět:

Jan 1:4-9 (B21)

V těchto verších je důraz kladen na skutečnost, že Ježíš Kristus je pravé světlo, které osvěcuje každého člověka přicházejícího na svět. Naše největší bitva v konečném čase nebude s temnotou, ale s falešným světlem. Pro věřícího je snadné rozpoznat tmu a utéci před ní. Ale je daleko těžší rozpoznat falešné světlo a osvícení. Pohané jsou drženi v zajetí temnoty, zabíjí je tma, ale naivní děti světla se nechají oklamat falešným světlem. Bible říká, že není divu, vždyť sám ďábel se proměňuje v anděla světla. Potřebujeme zapustit kořeny hluboko do pravého světla, které odhalí i to nejlépe maskované falešné světlo. Amen.

Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha