A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši, kteří nechodí podle těla, ale podle Ducha. Neboť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Neboť co bylo pro Zákon nemožné, protože byl slabý kvůli tělu, to Bůh vykonal, když poslal svého vlastního Syna v podobě těla hříchu a kvůli hříchu. Odsoudil hřích v těle, aby byl spravedlivý požadavek Zákona naplněn v nás, kdo nechodíme podle těla, ale podle Ducha.
Římanům 8:1-4 (NBK)

První, co Bůh udělal, poté co Adam s Evou zhřešili a zůstali nazí, protože byli svléknuti z Boží slávy, bylo, že je zahalil do kůží prvních zabitých zvířat a vyhnal je ze zahrady, aby jim tak zabránil v přístupu ke stromu života. Ale jejich hříchy aktivovaly zákon - princip hříchu a smrti, který drží celé lidstvo v koloběhu frustrace, dokud nezačal působit zákon Ducha života v Kristu Ježíši.  Zvu tě, abys odložil frustraci a vystoupil do koloběhu milosti v Ježíšově jménu. Váš v Kristu.