Když země vsákne vydatné deště a vydá zemědělcům dobrou úrodu, je na ní Boží požehnání. Pokud však plodí jen bodláčí a trní, je bezcenná a blízká prokletí – nakonec ji čeká spálení.
Židům 6:7-8 (B21)


Stromy v sadu nasávají dešťovou vodu, aby mohly plodit ovoce podle svého druhu. Pokud věřící nepochopí dobře, jaký dar od Boha do svého života dostali, budou se snažit použít Bohem danou milost k tomu, aby nesli ovoce jiného druhu. Jen si představte, jak se pomerančovník snaží plodit jablka! Milost Boží je dána každému z nás k tomu, bychom dovedli do zralosti a používali specifické dary a povolání. Frustraci pociťujeme vždy, když se snažíme donutit milost, aby plodila něco, k čemu nám nebyla dána. Neboť Jeho břemeno je snadné a Jeho jho je lehké.