Když přišel den Letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
Skutky 2:1-4 (B21)

Duch svatý přišel z nebe nejen proto, aby spojil s Boha s člověkem skrze dokonané dílo na Kalvárii, přišel i s cílem ustanovit svaté bratrství mezi lidmi.

On je ten, kdo spojuje Petra, Žida, s Korneliem, pohanem. On láme bariéru, kterou Satan vytvořil mezi lidmi skrze hřích. Nacházíme se v posledních časech a Duch svatý pracuje na sklizení poslední sklizně.