Jestliže se pak někomu z vás nedostává moudrosti, ať ji žádá od Boha, který štědře dává všem a nic nevyčítá, a bude mu dána. Ať však žádá ve víře a nijak nepochybuje, neboť ten, kdo pochybuje, je podobný mořské vlně, hnané a zmítané větrem. Ať se takový člověk nedomnívá, že od Pána něco dostane; takový muž má rozdvojenou mysl a je nestálý na všech svých cestách.
Jakub 1:5-8 (NBK)

Jakub zde píše rozprášeným a do všech koutů rozptýleným křesťanům, kteří v té době kvůli své víře procházeli hrozným pronásledováním a zkouškami. Říká jim, že konečným výsledkem takových zkoušek je trpělivost a vytrvalost. Zdůrazňuje jim, že když nechají během těch úporných zkoušek trpělivost v sobě zakořenit , tak budou připraveni stejnou situaci zvládnout, kdykoli by v buducnu nastala. Žádejte o moudrost, pokud neznáte konečný výsledek zkoušení, které prožíváte. Žádejte ve víře a Bůh vám dá pochopení, že konec bude pozitivní. Nechte se očistit z dvojaké mysli, pochybnosti a nevíry, buďte si jistí, neochvějní až do konce. Tato zkouška tak skončí tím, že se rozhojní milost, vy vyzrajete a přijmete větší moudrost a moc. Váš v Kristu,