"Tehdy bude nebeské království podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo rozumných a pět pošetilých. Když ty pošetilé braly své lampy, nevzaly si s sebou olej. Ty rozumné si však se svými lampami vzaly také olej v nádobkách. Když pak ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usínat. A o půlnoci nastal křik: 'Hle, ženich přichází! Vyjděte mu vstříc!' Všechny panny tedy vstaly a připravily si své lampy. Pošetilé pak řekly těm rozumným: 'Dejte nám ze svého oleje, protože naše lampy hasnou.'
Matouš 25:1-8 (NBK)

Všechny byly panny, všechny měly lampy, všechny čekaly na toho stejného ženicha. Všechny dřímaly, spaly a čekaly až do půlnoci. Kdyby ženich přišel před půlnocí, nebyl by žádný rozdíl mezi moudrými a pošetilými pannami. Půlnoc vynesla na světlo hloupost pošetilých panen. Tak jak se tento svět potápí do stále hlubší temnoty, musíme jako Kristova nevěsta čekat na Jeho příchod s lampami hořícími a olejem připraveným pro každou půlnoc života.