Neprodává se snad pět vrabců za dva haléře? Přitom ani jeden z nich není před Bohem zapomenut. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.
Lukáš 12:6-7 (B21)

Jeho oči hledí i na vrabce: mnozí jsou zavaleni pocitem méněcennosti a zbytečnosti. Spousta duší je pronásledována strachem z opomenutí a odstrčení. Když si duše bratra či sestry neumí najít místo mezi lidmi, tak hledá skulinu, kam by se schovala. Pokora nám pomáhá najít naše místo, s radostí jej přijmout a cítit se přijatý. Ale člověk, který se snaží povýšit sám sebe a svůj význam, chvíli září, ale po krátké chvíli upadá do bezvýznamnosti.

V Boží přítomnosti a v Jeho domě je místo i pro vrabčáka.