Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Lidský hněv přece k spravedlnosti před Bohem nevede. Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše. Tím slovem je ale potřeba se řídit – nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat!
Jakub 1:19-22 (B21)

Slovo Boží je živé a aktivní, ostřejší než dvojsečným meč. My máme v boji nad našimi nepřáteli významnou výhodu, protože máme mimořádné zbraně. Duše, plná svých složitých a komplikovaných pochodů a složek, se dá zachránit, očistit a ochránit mocí slova. Způsob, kterým slovo přijímáme, má vliv na to, jak efektivně bude to slovo působit spasení v našich duších. Je potřeba být připraveni s pokorou, dětským srdcem a ochotnou myslí uvádět slovo ve skutek a poslouchat ho.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.