Strom, který nese špatné ovoce, není dobrý a strom, který nese dobré ovoce, není špatný. Každý strom se přece pozná po vlastním ovoci: z trní se nesbírají fíky a z bodláčí se nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré, zlý pak vynáší ze zlého pokladu to zlé. Co má na srdci, to na jazyku!
Lukáš 6:43-45 (B21)

Když lidé hledají poklady, bohatství a cenné věci, vrtají do hloubky na ropných polích, aby našli ropu, kopají ve zlatých a diamantových dolech, hledají v mořích, skalách, dole na zemi i nahoře v oblacích. Největším pokladem ze všech je ale lidské srdce. Vaše poklady nejsou v bance nebo v investicích, ale ve vašem srdci. Zdrojem a původem všech stvořených věcí je srdce. Boží srdce. Zamyslete se nad tím. My lidé jsme stvořeni k obrazu a podobě Boží. Hřích tuto pokladnici srdce v člověku zničil. Kristus ale přišel, dal nám nové srdce a říká nám: teď ho naplňujte všemi možnými vzácnými věcmi.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.