Královna jihu povstane na soudu s muži tohoto pokolení a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je více než Šalomoun. Muži z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání činili pokání, a hle, zde je více než Jonáš." "Nikdo, když rozsvítí lampu, nestaví ji do skrýše ani pod nádobu, ale na stojan, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo. Lampou těla je oko. Pokud je tedy tvé oko prosté, je jasné i celé tvé tělo. Jakmile je však zlé, je i tvé tělo temné. Dej tedy pozor, aby světlo, které je v tobě, nebylo tmou. Když pak bude celé tvé tělo jasné a nebude mít žádnou temnou část, bude celé tak jasné, jako když tě lampa ozařuje svým jasem." 
Lukáš 11:31-36

Oko má v těle velmi důležitý význam, vzácnou pozici a vliv. Když přišel pokušitel za Evou do zahrady Eden, plně využil důležitosti očí. Přiměl ji upřít oči na zakázaný strom a tak získal přístup k její duši.
Stejnou strategii Satan plně využívá i dnes. Čím dříve toto věřící pochopí a požádá Pána o mast na oči (jako ve Zjevení 3:18), tím dříve se jeho tělo naplní světlem.