Copak Kristus nemusel vytrpět tyto věci a vejít do své slávy?"
Lukáš 24:26 (NBK)

Po každém soužení přichází sláva. Radost následuje po každém pronásledování. Ve skutečnosti je soužení předzvěstí slávy, pokud ovšem trpíme ze správného důvodu, pokud je naše oběť položena na kříž nebo ji přinášíme kvůli kříži. Pokud trpíme s Ním, budeme s Ním také oslaveni. Pokud se s Ním ztotožníme v Jeho smrti, budeme také sdílet slávu Jeho vzkříšení. Pokud umřeme hříchu, světu, tělu, tak pak také budme sklízet slávu duchovního života v Kristu Ježíši. Jste velmi milovaní.