Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky,
nějaké společenství Ducha, nějaký soucit a milosrdenství,
pak mi prosím udělejte radost: mějte ke všem stejný ohled, 
stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl.
Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe.
Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých.
Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš:
Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval.
Místo toho se vzdal sám sebe: 
přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu.
Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, 
a to až k smrti - k smrti    na kříži!
Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval,
aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí
a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.
Filipským 2:1-11