Jako jeho spolupracovníci vás však také vyzýváme, abyste nepromarnili milost, kterou vám Bůh dává. Říká přece: „V čas milosti jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.“  Hle, čas milosti je tu, ten spásný den je teď! Nikomu nechceme klást do cesty žádnou překážku, aby naší službě nebylo co vytknout.
2. Korintským 6:1-3 (B21)

Milost, kterou Bůh dal každému z nás, je určena k tomu, aby se použila, nesmí zůstat nečinná. Milost je jako ropa skrytá v zemi, musí se těžit a čistit, aby se mohla použít k různým účelům a potřebám. Aktivuj Boží milost ve svém životě. Neignoruj ji, nezneužívej a nepoužívej špatně. Každý z nás bude Bohu skládat účty z toho, jak naložil s milostí, kterou od Boha dostal. Váš v Kristu,