Žádal jsem Hospodina o jediné, po tom jsem toužit nikdy nepřestal: Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v Hospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledal.
Žalm 27:4 (B21)

Šalamoun, syn krále Davida, jak říká Bible, byl nejmoudřejší člověk, který kdy na zemi žil. Nepočítaje ovšem Pána Ježíše a, já bych dodal, každé Duchem naplněné, znovuzrozené Boží dítě. Šalamoun po vší té moudrosti, příslovích, úvahách, filozofování a prozíravost dospěl k závěru, v čem spočívá moudrost. Jeho shrnutí zní – boj se Boha a dodržuj Jeho přikázání. Když je člověk mladý, chce hodně zkoumat, všechno si vyzkoušet, ale čím je starší, tím se při ohlédnutí zpět zabývá spíše otázkou, co je vlastně život. Moudrost ti pomůže poznat, na čem nejvíc záleží. Vlastně čím jsi moudřejší, tím více budeš svůj život zjednodušovat. V Kristu nás Duch svatý učí, jak najít tu jednu nejdůležitější věc a té se držet. Všechno ostatní pak bude následovat.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.