Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti…
Efezským 6:10-14 (B21)

V této kapitole knihy Efezským věnované boji je jako první část zbroje, na kterou Pavel klade důraz všem těm, kterých se ten boj týká, zmíněn pás pravdy kolem beder. Pas nebo bedra jsou velmi důležitou částí těla, protože v té oblasti se nachází rozmnožovací orgány, z toho místa vychází zrození, tam se nachází pupeční šňůra. V tomto místě se potkávají generace minulé a budoucí. Pás pravdy má udržet vazby mezi minulostí a přítomností, bez pásu pravdy kolem pasu nebude držet pohromadě žádná zbroj. Meče a další zbraně běžně držely na místě díky pásu.
Pokud si někdo nechá ukrást pravdu a nechá na její místo dosadit pokrytectví a faleš, jak ubohý bude jeho boj!