Mojžíš tedy nechal v táboře vyhlásit: „Muži, ženy, přestaňte už přispívat na stavbu svatyně!“ Tak bylo lidu zabráněno přinášet více. Materiálu na veškeré potřebné dílo již bylo dost – dokonce víc než dost!
Exodus 36:6-7 (B21)

Jakmile skutečné spasení pronikne do hloubky srdce, z něj začne tryskat hojnost vděčnosti a štědrosti. Primární ovoce lásky je dávání. Když Zacheus prožil přítomnost spasení, jeho chamtivé a zatvrzelé srdce se změnilo ve svobodné a velkorysé. Ve Skutcích apoštolů ve 2. kapitole vidíme, jak čerstvě vykoupené duše uvolňují svůj majetek z pevného sevření. Z těch, co vždy brali, se stávají dárci. Dobrovolní a radostní dárci. Spasení ještě neproniklo dostatečně hluboko, pokud se z těch, kdo dosud jen brali, nestali ještě dárci. Pokud se z lakomců ještě nestali velkorysí lidé. Štědrost těchto osvobozených, pouští putujících otroků bez jisté budoucnosti tne do živého, tak jako štědrost vdovy, která dala své poslední. Oslavujte Jeho dobrotu.